• OPPO F9 Jade Green இலங்கையில் அறிமுகம்

    2019-01-17 12:41:20

    முன்னணி ஸ்மார்ட்ஃபோன் வர்த்தக நாமமான OPPO, கலை மற்றும் புத்தாக்கமான தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்ட தயாரிப்புகளை வழங்குவதில் தன...