• மாறுகண் அதிர்ஷ்டமா?

    2020-01-20 14:32:14

    பைனா­குலர் விஷன் இல்லை என்றால் வீதியில் மேடு பள்ளம், சுற்­று­வட்டப் பார்வை, காட்­சியின் நீள அகலம் ஆகி­யவை துல்­லி­ய­மாகத...