news-image

தேசிய புலனாய்வுப் பிரிவுடன் இணைந்ததாக புதிய...

03 Nov, 2023 | 11:02 AM
news-image

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு செஞ்சிலுவைச் சங்கத்திடமிருந்து15...

11 Oct, 2023 | 09:39 PM
news-image

கடல்சார் அனர்த்தங்களினால் இலங்கை பாதிக்கப்படும் அபாயம்...

11 Oct, 2023 | 04:32 PM
news-image

ஜனாதிபதி ரணிலுடன் எதிர்கால அரசியல் பயணத்தை...

09 Jul, 2023 | 03:46 PM
news-image

பதில் பாதுகாப்பு, நிதி அமைச்சர்கள் நியமனம்...

17 Jun, 2023 | 11:45 AM
news-image

இராணுவ போர் தளபாட தொழிற்சாலையை மேம்படுத்த...

31 May, 2023 | 05:26 PM
news-image

மத ரீதியான பிரச்சினைகளை தூண்டுபவர்களுக்கு எதிராக...

30 May, 2023 | 03:44 PM
news-image

துப்பாக்கி அனுமதிப் பத்திரத்தை வழங்க தீர்மானம்...

18 May, 2023 | 04:46 PM
news-image

பாதுகாப்பு சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பில் அமெரிக்காவுக்கு விளக்கம்

16 May, 2023 | 08:57 PM
news-image

பிரமித பண்டார தென்னக்கோனை சந்தித்தார் ஸ்ரீ...

01 Nov, 2022 | 10:05 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM