news-image

அரசியலில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்கும் வகையில்...

09 Aug, 2023 | 11:29 AM
news-image

அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் நியாயமான பிரதிநிதித்துவத்துடன் கூடிய...

11 Aug, 2022 | 12:33 PM
news-image

இளைஞர்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை 25 வீதம் அதிகரிக்கும்...

06 Jul, 2022 | 10:33 PM
news-image

வட மாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இளைஞர்களை உள்ளடக்கிய...

21 May, 2022 | 10:22 PM
news-image

கொள்கை வகுப்புக்கட்டமைப்புக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தில் இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை...

10 Nov, 2021 | 09:40 AM
news-image

தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் மூலம் இன்றைய தமிழ்,...

17 May, 2021 | 05:35 PM
news-image

தமிழரசுக் கட்சியின் புதிய செயலாளர் கிழக்கை...

13 Sep, 2020 | 02:58 PM
news-image

வாக்குகளுக்கான ‘அப்பச்சண்டை’

06 Jul, 2020 | 09:51 PM
news-image

தமிழ் மக்கள் வட,கிழக்கு தாயகங்களில் தமது...

20 Jun, 2020 | 10:11 PM
news-image

பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்குமாறு பெண் பாராளுமன்ற...

21 Feb, 2020 | 05:15 PM
news-image

பிரதிநிதித்துவத்தை சிதைக்கும் ஏற்பாடுகள் : கவனம்...

22 Jan, 2020 | 12:18 PM
news-image

"தேர்தலில் 25 வீதம் பெண்களுக்கு வழங்க...

21 Mar, 2019 | 09:36 AM
news-image

பிரதிநிதித்துவத்தை விற்க வேண்டிய தேவை எனக்கில்லை...

04 Nov, 2018 | 09:19 PM
news-image

பெண் பிரதிநிதித்துவம், எல்லை நிர்ணயம் போன்ற...

21 Sep, 2017 | 05:53 PM
news-image

வவுனியாவில் இடம்பெற்ற கையெழுத்து வேட்டை (வீடியோ...

29 Jan, 2017 | 09:41 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM