• பிரதமர் ரணில் வவுனியா விஜயம்

    2019-08-14 18:10:14

    பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க வவுனியா பொது வைத்தியசாலையில் அமைக்கப்பட்ட புதிய கட்டடம் ஒன்றை இன்றையதினம் திறந்து வைத்தார்.