• 11 பேருக்கு யமனான பிரசாதம்

    2018-12-15 12:50:12

    கர்நாடகா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கோவில் ஒன்றில் பிரசாதம் உட்கொண்ட பெண்கள் உட்பட 11 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது குறித்து...