news-image

காலியில் பல பாடசாலை மாணவிகளை ஏமாற்றி பாலியல்...

12 Aug, 2022 | 12:44 PM
news-image

முல்லைத்தீவில் மாணவிகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட...

30 Jun, 2022 | 03:13 PM
news-image

பல மாணவிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்குட்படுத்...

24 Jun, 2022 | 10:33 PM
news-image

15 வயது பாடசாலை மாணவியை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்த...

03 Jun, 2022 | 12:51 PM
news-image

4 ஆண்டுகளாக மாணவனை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் : சரண...

30 Mar, 2022 | 10:09 PM
news-image

மாணவனொருவருக்கு பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக...

23 Mar, 2022 | 11:02 AM
news-image

13 வயது சிறுமியை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உ...

02 Mar, 2022 | 02:06 PM
news-image

87 வயது வயோதிபப் பெண் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் -...

15 Feb, 2022 | 04:19 PM
news-image

தாயின் அனுமதியுடன் 14 வயது சிறுமி பாலியல் துஷ...

09 Feb, 2022 | 05:17 PM
news-image

முல்லைத்தீவில் மாணவிகள் மீது பாலியல் தொந்தரவு...

25 Dec, 2021 | 06:45 PM
news-image

5 வயது உறவு முறை சகோதரியை பாலியல் துஷ்பிரயோகம...

18 Nov, 2021 | 08:38 PM
news-image

11 வயது பிக்குவை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த ப...

08 Sep, 2021 | 08:36 PM
news-image

சிறுவனை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த விகாரையின்...

25 Aug, 2021 | 05:37 PM
news-image

ரிஷாத் வீட்டில் பணியாற்றிய பெண் பாலியல் துஷ்ப...

13 Aug, 2021 | 06:35 AM
news-image

ரிஷாத்தின் வீட்டில் வேலை செய்த சிறுமியின் மரண...

17 Jul, 2021 | 10:21 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM