news-image

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பம் கோரல்

13 Jun, 2024 | 04:49 PM
news-image

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளி வெளியானது !

01 Dec, 2023 | 03:25 PM
news-image

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் தொடர்பில்...

05 Oct, 2023 | 11:19 AM
news-image

உயர்தரத்தில் சித்தியடைந்தும் அரச பல்கலைக்கழகங்களில் அனுமதி...

19 Mar, 2023 | 07:00 PM
news-image

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியாகின!

02 Dec, 2022 | 02:57 PM
news-image

ஒரு நாள் சேவை ஊடாக வழங்கப்படும்...

22 Sep, 2022 | 03:57 PM
news-image

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு தேசிய அடையாள அட்டை...

19 Aug, 2022 | 12:15 PM
news-image

ஏப்ரல் 20 இல் பாடசாலைகளை ஆரம்பிக்க...

01 Apr, 2020 | 08:19 PM
news-image

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் முக்கிய அறிவிப்பு!!!

26 Jul, 2018 | 01:11 PM
news-image

பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவான மாணவர்களுக்கு விஷேட அறிவித்தல்

29 Jun, 2017 | 12:02 PM
news-image

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளி வெளியீடு

06 Jun, 2017 | 02:29 PM
news-image

நாளை முதல் பல்கலைக்கழக அனுமதி விண்ணப்பங்கள்..!

24 Jan, 2017 | 10:15 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM