• பற்களுக்கான வேர் சிகிச்சை

    2019-06-24 21:37:53

    நீரிழிவு நோயாளிகள், சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் அவர்களது கண், இதயம், சிறுநீரகம், கால் நரம்புகள் ஆகியவை பாதி...

logo