news-image

மாத்தறையில் 8 மணித்தியால நீர் விநியோகத்...

24 Nov, 2023 | 04:23 PM
news-image

கொழும்பில் இன்று நீர் விநியோகத் தடை

24 Nov, 2023 | 08:45 AM
news-image

கொழும்பில் 16 மணிநேர நீர் விநியோகத்...

23 Nov, 2023 | 04:59 PM
news-image

மாத்தறையில் 12 மணித்தியால நீர் வெட்டு

25 Oct, 2023 | 03:36 PM
news-image

மன்னார் மாவட்டத்தில் 9 மணிநேர நீர்...

19 Sep, 2023 | 03:18 PM
news-image

கொழும்பில் 18 மணித்தியால நீர் விநியோகத்...

17 Aug, 2023 | 11:43 AM
news-image

களுத்துறை மாவட்டத்தில் 15 மணிநேர நீர்...

07 Aug, 2023 | 02:38 PM
news-image

அக்கரைப்பற்று பிரதேசத்தில் நீர் விநியோகத் தடை

25 Jul, 2023 | 04:57 PM
news-image

கம்பஹா மாவட்டத்தில் நீர் விநியோகத் தடை

25 Jul, 2023 | 04:57 PM
news-image

கம்பஹா மாவட்டத்தில் நீர் விநியோகத் தடை

13 Jul, 2023 | 10:56 AM
news-image

கண்டி மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் நீர்...

12 Jul, 2023 | 03:24 PM
news-image

நாளைய நீர் விநியோகத் தடை தொடர்பான...

28 May, 2023 | 01:14 PM
news-image

கொழும்பை அண்டிய பகுதிகளில் 10 மணிநேர...

27 Apr, 2023 | 04:53 PM
news-image

நீர் விநியோகத் தடை

28 Aug, 2017 | 12:42 PM
news-image

நாளை நீர் வெட்டு

29 Jul, 2017 | 08:53 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM