news-image

சீன யூனான் மாகாண ஆளுனர் இலங்கைக்கு...

16 May, 2023 | 03:34 PM
news-image

நாட்டை அழித்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்துடன் ஐக்கிய...

27 Apr, 2023 | 08:51 PM
news-image

திறைசேரி நிதி ஒதுக்கிய பின்னரே தேர்தல்...

19 Apr, 2023 | 02:58 PM
news-image

அரசாங்கத்திடம் நிதி இல்லாவிடின் கட்டம் கட்டமாக...

10 Apr, 2023 | 10:47 AM
news-image

ஏப்ரல் 10 ஆம் திகதிக்கு முன்...

01 Apr, 2023 | 03:53 PM
news-image

நிதிப் பிரச்சினைக்கு தீர்வை வழங்கினால் தேர்தலை...

17 Mar, 2023 | 04:11 PM
news-image

அரசாங்கம் நிதி வழங்கினால் தேர்தலை நடத்தலாம்...

15 Mar, 2023 | 12:12 PM
news-image

ஜனநாயகத்தை நோக்கி அரசாங்கத்தை தள்ளும் உயர்...

09 Mar, 2023 | 05:28 PM
news-image

தேர்தலுக்கான நிதி தொடர்பில் உயர் நீதிமன்றம்...

03 Mar, 2023 | 04:12 PM
news-image

தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேவையான பணத்தை ஜனாதிபதி...

26 Feb, 2023 | 06:58 PM
news-image

தேர்தல் செயல்முறையும் ஓர் அத்தியாவசிய சேவையே!

22 Feb, 2023 | 10:59 AM
news-image

மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை பாதுகாக்க பாராளுமன்றம்...

22 Feb, 2023 | 10:22 AM
news-image

நீதிமன்றத்துக்கு வழங்கிய உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுவதில் பாதிப்பு...

19 Feb, 2023 | 05:35 PM
news-image

நீதிமன்ற தீர்ப்பின் பின்னரே தேர்தல் குறித்து...

19 Feb, 2023 | 11:57 AM
news-image

தேர்தலை நடத்துவதில் இடையூறு : மீண்டும்...

18 Feb, 2023 | 04:32 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM