news-image

தைரொய்ட் புற்றுநோய் பாதிப்பை பரவாமல் செய்யும்...

14 Oct, 2023 | 03:52 PM
news-image

பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிரத்தியேக சிறுநீர் கசிவு...

27 Sep, 2023 | 03:30 PM
news-image

இடியோபதிக் இன்ட்ராகிரானியல் ஹைப்பர்டென்ஷன் எனப்படும் மூளை...

19 Sep, 2023 | 05:09 PM
news-image

பார்க்கின்சன் நோய் பாதிப்பிற்கு நிவாரணமளிக்கும் நவீன...

06 Sep, 2023 | 11:01 AM
news-image

மார்பகத்தை அகற்றாமல் மார்பக புற்றுநோய்க்கு நிவாரணமளிக்கும்...

25 Aug, 2023 | 05:34 PM
news-image

வீசிங் எனப்படும் மூச்சு திணறல் பாதிப்புக்குரிய...

19 Aug, 2023 | 05:05 PM
news-image

சிறுநீர் கசிவு பாதிப்பிற்கு நிவாரணமளிக்கும் நவீன...

15 Aug, 2023 | 04:44 PM
news-image

எலும்பு முறிவுக்குரிய நவீன சிகிச்சை

03 Jul, 2023 | 04:51 PM
news-image

உடல் எடையை குறைப்பதற்கான நவீன சிகிச்சை

01 May, 2023 | 03:24 PM
news-image

நரம்பியல் பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணமளிக்கும் நவீன சிகிச்சை...

08 Apr, 2023 | 01:23 PM
news-image

புரோஸ்டேட் சுரப்பியின் வீக்கத்துக்கான நவீன சிகிச்சை!

20 Mar, 2023 | 03:53 PM
news-image

தைரொய்ட் கட்டிகளை அகற்றும் நவீன சிகிச்சை

06 Mar, 2023 | 01:42 PM
news-image

முடக்குவாத பாதிப்பிற்கு நிவாரணமளிக்கும் நவீன சிகிச்சை

26 Sep, 2022 | 09:13 PM
news-image

சிறார்களுக்கு ஏற்படும் நரம்பு செல் புற்றுநோய்...

27 Aug, 2022 | 08:30 PM
news-image

ஒலி நரம்பு மண்டலப் பாதிப்பின் காரணமாக...

06 Jul, 2022 | 12:02 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM