news-image

தேசிய கீதம், தேசிய கொடிக்கான முக்கியத்துவம்...

14 Feb, 2024 | 03:38 PM
news-image

எல்.பி.எல். இன் ஆரம்ப நிகழ்வில் தேசிய...

22 Aug, 2023 | 03:01 PM
news-image

தேசிய கீதத்தை தமிழ் மொழியில் இசைப்பதும்...

02 Aug, 2023 | 11:09 AM
news-image

லங்கா பிறீமியர் லீக் ஆரம்ப விழாவில்...

01 Aug, 2023 | 09:24 AM
news-image

ரெயின்போ பாலர் பாடசாலையின் 11ஆவது ஆண்டு...

14 Feb, 2023 | 05:20 PM
news-image

அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் மக்களின் நலன்களுக்கானதாக இருக்கவேண்டும்

15 Feb, 2023 | 10:57 AM
news-image

உயர் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் இடம்பெற்ற சுதந்திர...

04 Feb, 2023 | 06:28 PM
news-image

ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தேசிய...

22 Nov, 2022 | 09:42 AM
news-image

தேசிய கீதத்தை சத்தமாக பாடிய மாணவனைத்...

16 Nov, 2022 | 12:06 PM
news-image

தமிழ் மொழியில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படாவிட்டால்...

03 Feb, 2022 | 12:02 PM
news-image

சுதந்திர தின நிகழ்வு : தமிழ்...

01 Feb, 2022 | 04:46 PM
news-image

சிங்கள மொழியில் மாத்திரமே தேசிய கீதம்...

01 Feb, 2021 | 10:21 PM
news-image

தேசிய கீதத்தை மாற்றிய அவுஸ்திரேலியா

01 Jan, 2021 | 04:44 PM
news-image

சுதந்திர தினத்தில் தமிழர்களை அரசாங்கம் திட்டமிட்டு...

10 Feb, 2020 | 04:33 PM
news-image

தமிழ் மொழியிலேயே தேசிய கீதத்தை பாடுவோம்...

07 Feb, 2020 | 09:20 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM