news-image

40 வயதுக்கு மேற்பட்ட தேசிய அடையாள...

31 Aug, 2023 | 11:40 AM
news-image

பிறப்புச் சான்றிதழ் இல்லாதவர்களுக்கும் தேசிய அடையாள...

29 Aug, 2023 | 11:44 AM
news-image

15 வயதில் தேசிய அடையாள அட்டையை...

22 Nov, 2022 | 02:27 PM
news-image

தேசிய அடையாள அட்டை இல்லாமல் பயணம்...

14 Nov, 2022 | 10:58 AM
news-image

தேசிய அடையாள அட்டையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான கட்டணம்...

14 Oct, 2022 | 11:59 AM
news-image

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு தேசிய அடையாள அட்டை...

19 Aug, 2022 | 12:15 PM
news-image

தேசிய அடையாள அட்டையை டிஜிட்டல் மயப்படுத்த...

21 Jan, 2022 | 07:58 PM
news-image

தேசிய அடையாள அட்டை சேவை திங்கள்...

22 Oct, 2021 | 10:33 AM
news-image

ஆட்பதிவு திணைக்களத்தின் சேவைகள் இடைநிறுத்தம்

14 Aug, 2021 | 07:14 PM
news-image

கிளிநொச்சியில் மட்டுப்பாடுகளுடன் மக்கள் நடமாட்டம்

17 May, 2021 | 11:55 AM
news-image

தேசிய அடையாள அட்டையை பெற்றுக்கொள்ளும் நடைமுறை...

23 Mar, 2021 | 12:48 PM
news-image

தேசிய அடையாள அட்டை தகவல்கள் குறித்து...

05 Mar, 2021 | 04:00 PM
news-image

யுத்த காலத்தில் தேசிய அடையாள அட்டையை...

31 Dec, 2020 | 10:32 AM
news-image

52 ஆயிரம் பேருக்கு தேசிய அடையாள...

13 Jul, 2020 | 07:49 AM
news-image

தேசிய அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் உடனடியாக...

07 Jul, 2020 | 11:47 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM