• சம்பியனானது கொழும்பு அணி

    2019-07-24 09:57:47

    19 வயதுக்குட்பட்ட சுப்பர் ப்ரொவென்ஷியல் கிரிக்கெட் தொடரில் தம்புள்ளை அணியை வீழ்த்தி கொழும்பு அணி சம்பியன் பட்டத்தை கை...