• கடவுளுக்கு அச்சப்படுவோம்

    2021-07-28 10:40:51

    அன்பு நிபந்­த­னை­யற்­ற­தாக எல்­லோ­ருக்கும் சம­ம­மாக செலுத்த வேண்டும். அதுவே இறை­வனை மகிழ்­விக்­கும். ஆனால் நாம் தரா­தரம்...