news-image

ஜோசப் ஸ்டாலின் உட்பட தொழிற்சங்க தலைவர்கள்...

11 Jul, 2024 | 06:02 PM
news-image

நாடளாவிய ரீதியில் 26ஆம் திகதி கயீன...

10 Jun, 2024 | 08:27 PM
news-image

வடக்கு, கிழக்கு பாடசாலைகளில் அதிகரிக்கும் அரசியல்...

27 Apr, 2024 | 10:21 AM
news-image

3.5 மில்லியன் பாடசாலை மாணவர்களிற்கு உணவை...

04 Oct, 2022 | 11:50 AM
news-image

ரணில் 134 வாக்குகளுடன் ஜனாதிபதியாகி ராஜபக்ஷ...

11 Sep, 2022 | 08:23 PM
news-image

ஜோசப் ஸ்டாலின் பிணையில் விடுதலை

08 Aug, 2022 | 12:42 PM
news-image

தோழர் ஜோசப் ஸ்டாலின் கைது அரசாங்கத்தின்...

05 Aug, 2022 | 02:02 PM
news-image

ஜோசப் ஸ்டாலின் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்படவில்லையேல்...

04 Aug, 2022 | 08:57 PM
news-image

ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு விளக்கமறியல்

04 Aug, 2022 | 08:26 PM
news-image

ஜோசப் ஸ்டாலினின் கைதுக்கு நவசமசமாஜக்கட்சி கண்டனம்

04 Aug, 2022 | 08:51 PM
news-image

இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளரின் கைதைக்...

04 Aug, 2022 | 03:26 PM
news-image

இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஸ்டாலினின்...

04 Aug, 2022 | 03:28 PM
news-image

ஜோசப் ஸ்டாலினின் கைதுக்கு எதிராக கொழும்பில்...

04 Aug, 2022 | 11:51 AM
news-image

ஜோசப் ஸ்டாலின் கைது - ஐநா...

04 Aug, 2022 | 10:20 AM
news-image

இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர்...

03 Aug, 2022 | 08:54 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM