• ஆணைக்குழு ‘உத்தி’

    2021-01-24 13:42:39

    ஜெனிவா நெருக்கடிகயைச் சமாளிப்பதற்கு ‘ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவொன்று’ நியமிக்கப்படும் என்று கடந்த திங்கட்கிழமை அமைச்சரவ...