• ஜனாதிபதி ஊடக மையம் திறப்பு

    2021-07-30 16:40:01

    புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி ஊடக மையம் (PMC), ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ஷவின் தலைமை ஆலோசகர் லலித் வீரதுங்க தலை...