• செலியாக் நோயிற்கான நிவாரணம்

    2019-06-26 19:08:59

    எம்மில் பலருக்கும் இன்றைய திகதியில் நீரிழிவு நோய் இருக்கிறது. இதற்காக மருத்துவர்கள் இரவு அல்லது மாலை நேர உணவாக கோதுமையி...

logo