• முக்கிய பதவியில் மகேல !

    2020-07-15 20:32:32

    சிங்களீஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தின் (எஸ்.எஸ்.சி) கிரிக்கெட் குழுவின் தலைவராக இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் தலைவர் மஹே...