• நிறைவேறுமா ‘20’?

    2020-10-18 09:09:00

    ‘மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் 20 ஆவது திருத்தத்தை நிறைவேற்றுவது கூட, அரசாங்கத்தைப் பொறுத்தவரையில் சிக்கலான விடயமாகவ...

  • மஹிந்தவும் சரத்தும்: இரண்டு துருவங்கள்

    2020-09-27 15:15:31

    கடந்தவாரம் இரண்டு முக்கிய பிரமுகர்கள் மத்தியில் இருந்து வெளிப்பட்ட கருத்துக்கள் முக்கியமாக கவனத்தை ஈர்ப்பதாக இருந்தன. ஆண...