news-image

கட்சி உறுப்பினர்களை அமைச்சுப் பதவிகள் ஊடாக இண...

01 Aug, 2022 | 07:26 PM
news-image

தெற்கின் சமூகம் உணர்ந்தால் மாத்திரமே வடக்கின்...

05 Jul, 2022 | 03:29 PM
news-image

ஏமாற்று அரசியலும் முஸ்லிம்களும்

14 Feb, 2022 | 01:58 PM
news-image

தைத்திருநாள் தமிழர்களுக்கு மத, கலாசார, சமூக ர...

13 Jan, 2022 | 03:53 PM
news-image

சமூகத்திற்கு ஆற்றிய அர்ப்பணிப்புடனான சேவையின்...

14 Dec, 2021 | 12:23 PM
news-image

சமூகத்திற்கு தேவையான அனைத்து துறையிலும் வளர்ச...

24 Nov, 2021 | 02:53 PM
news-image

உரிமைகளை பாதுகாக்கவே அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவளிக்...

21 Nov, 2021 | 11:56 AM
news-image

அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயற்படுவதே சமூகத்துக்...

15 Nov, 2021 | 09:48 PM
news-image

ஜெய் பீம்... உண்மை கதை என்ன..

09 Nov, 2021 | 01:44 PM
news-image

மன்னார் ஈச்சளவக்கை குளத்தில் 2 இலட்சம் இறால்...

29 Oct, 2021 | 05:11 PM
news-image

இலங்கையில் பாடசாலைகள் திறக்கப்படாமையால் ஏற்பட...

18 Oct, 2021 | 08:57 PM
news-image

ஆரிசியர் சங்கங்களை சமூகத்திற்கு எதிராக திசை த...

09 Oct, 2021 | 06:20 AM
news-image

300 டெல்டா தொற்றாளர்கள் சமூகத்தில் இருக்கக் க...

19 Jul, 2021 | 03:03 PM
news-image

ஊடகங்களைச் சூழும் ஆபத்து

13 Jun, 2021 | 03:04 PM
news-image

சமூகத்தில் அதிகளவான கொரோனா தொற்றாளர்கள் இருக்...

07 May, 2021 | 08:59 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM