• முடங்கியது டுவீட்டர்..!

    2017-05-19 19:22:32

    சமூக வலைத்தளமான டுவீட்டர் உலகளாவிய ரீதியில் பல்வேறு நாடுகளில் செயற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.