• உடல் பருமனை குறைப்பது எப்படி?

    2019-11-26 19:55:49

    உடம்பால் அழிவின் உயிரால் அழிவர் என்பது திருமூலரின் வாக்கு. அவ்வகையில் நோய்களுக்கு பல்வேறு காரணம் இருப்பினும் உடல் பருமன்...