• நீரில் மூழ்கி சிறுவன் பலி 

    2018-09-24 17:31:37

    கலஹ - குறுகல் ஓயாவில் நீராடிக் கொண்டிருந்த போது நீரில் மூழ்கி காணாமல் போய் இருந்த சிறுவன் உயிரிழந்த நிலையில் இன்று சடலமா...