• கித்ருவன் விதானகேவுக்கு தடை

    2016-07-07 19:43:52

    இலங்கை அணி வீரர் கித்ருவன் விதானகேவுக்கு அனைத்து வகையான கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க...