• மழையுடனான வானிலை அதிகரிக்கும் - வளிமண்டல திணைக்களம்

  2022-05-24 09:49:44

  நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதிகளில் மழையுடனான வானிலை நாளையிலிருந்து சற்று அதிகரிக்கலாம் என வளிமண்டல திணைக்களம் தெரிவித்து்ளது...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-23 09:18:22

  மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும்நுவரெலியா, கண்டி,காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல தடவைகள் மழை பெய்யும...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-21 08:58:04

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-20 07:10:47

  நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை உருவாகியுள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-18 07:01:01

  நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை படிப்படியாக உருவாகி வருவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள்ளத...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-17 06:23:16

  நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை படிப்படியாக தாபிக்கப்பட்டு வருவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூற...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-15 07:37:54

  நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதிகளில் (மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும்) தற்போ...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-13 09:01:52

  நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதிகளில் (மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும்) தற்போ...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-11 09:17:51

  மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-05-09 09:09:10

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுட...