• மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி

    2017-07-21 22:48:34

    காட்டுப்பன்றிகளை வேட்டையாடுவதற்கு சட்ட விரோதமான முறையிலமைக்கப்பட்டிருந்த மின் கம்பியில் மாட்டிய இரு பிள்ளைகளின் தந்தை...

  • இறந்த நிலையில் சிறுத்தை மீட்பு

    2016-03-29 10:18:12

    கண்டி ஹீரஸ்ஸகல பகுதியில் காட்டுப்பன்றியால் தாக்கப்பட்டு இறந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் சிறுத்தையொன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது...