• 12 மணிநேர நீர்வெட்டு

    2017-11-22 10:22:55

    களுத்துறை, பேருவளை மற்றும் அளுத்கம ஆகிய பகுதிகளில் 12 மணிநேர நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும...