news-image

நாணய நிதியத்தின் 2.9 பில்லியன் கடன்...

09 Dec, 2022 | 08:49 AM
news-image

பிரதான நிலை கடன் வழங்குநர்களுக்கு அழுத்தம்...

04 Dec, 2022 | 08:29 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு விடயத்தில் இந்தியா,சீனா உள்ளிட்ட...

03 Dec, 2022 | 10:27 AM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு விடயத்தில் சீனா ஒத்துழைப்பு...

02 Dec, 2022 | 09:19 PM
news-image

ஜனாதிபதி ரணில் - சீனத் தூதுவருக்கிடையில்...

26 Nov, 2022 | 11:05 AM
news-image

சீனா தயக்கம் : இதுதான் காரணம்

24 Nov, 2022 | 10:16 AM
news-image

எம்.சி.சி.ஒப்பந்தத்திற்கும் சீனாவுடனான கடன் மறுசீரமைப்பிற்கும் தொடர்பில்லை...

10 Nov, 2022 | 05:12 PM
news-image

கடன் வழங்குநர்களுடனான பேச்சுவார்த்தை கடன் மறுசீரமைப்பிற்கு...

08 Nov, 2022 | 09:51 AM
news-image

ஜி -7 நாடுகளின் இலங்கைக்கான இராஜதந்திரிகள்,...

30 Oct, 2022 | 06:57 PM
news-image

இலங்கையின்வெளிநாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் வெற்றி...

28 Oct, 2022 | 05:28 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு விவகாரம் : இந்தியா,...

26 Oct, 2022 | 01:35 PM
news-image

நவம்பர் முதல் வாரத்துக்குள் தீர்க்கமான தீர்மானத்தை...

21 Oct, 2022 | 03:40 PM
news-image

இலங்கையின் கடன் மறுசீரமைப்புக்கு அமெரிக்கா தொடர்ந்தும்...

19 Oct, 2022 | 07:18 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் இதுவரை இறுதி...

13 Sep, 2022 | 09:40 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பில் திண்டாடும் இலங்கை :...

29 Aug, 2022 | 09:19 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM