news-image

இரண்டு கடன் மறுசீரமைப்பு உடன்படிக்கைகள் சாத்தியமா?

19 Jan, 2024 | 03:53 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் விரைவில் கடன்வழங்கியநாடுகளிற்கும்...

08 Jan, 2024 | 03:02 PM
news-image

வரி செலுத்துபவரைப் பாதுகாத்து வரி மோசடியில்...

13 Dec, 2023 | 05:15 PM
news-image

கடன் செலுத்தும் காலத்தை நீடித்து வட்டியைக்...

10 Dec, 2023 | 11:44 AM
news-image

செவ்வாயன்று இலங்கைக்கு மங்களகரமான செய்தி கிடைக்கும்...

10 Dec, 2023 | 11:22 AM
news-image

ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் வருமானத்தை குறைப்பது...

05 Dec, 2023 | 04:16 PM
news-image

சேதமடைந்துள்ள கிராமிய வீதிகளைப் புனரமைக்கும் பணிகள்...

30 Nov, 2023 | 04:38 PM
news-image

இலங்கையின் கடன் நிவாரண திட்டத்தினை கடன்...

29 Nov, 2023 | 10:40 AM
news-image

எவராலும் நாட்டை ஒரு வாரம் கூட...

21 Nov, 2023 | 04:22 PM
news-image

கடனில் சிக்கிய 3 தேசங்களின் கதை

11 Nov, 2023 | 12:05 PM
news-image

மனித மூலதனத்தை வலுப்படுத்தவும் தொழில்களை உருவாக்கவும்...

02 Nov, 2023 | 11:48 AM
news-image

ஜனாதிபதியின் விஜயத்துக்கு முன்னரே கடன்மறுசீரமைப்புக்கு ஒத்துழைப்பு...

22 Oct, 2023 | 08:47 PM
news-image

இலங்கைக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு - நாணய...

11 Oct, 2023 | 06:48 PM
news-image

ஒக்டோபர் மாத இறுதிக்குள் இலங்கையின் கடன்...

02 Oct, 2023 | 05:17 PM
news-image

இலங்கையின் கடன்மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை சீனாவின் பங்களிப்பு...

27 Sep, 2023 | 03:48 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM