• வட்ஸ் - அப் படைத்த சாதனை !

    2021-01-05 13:11:58

    உலக அளவில் 2020 ஆண்டு இறுதி கொண்டாட்டத்தில் 1.4 பில்லியனுக்கும் அதிகமான குரல் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு...