• ஐ.நாவை உதறுமா இலங்கை?

    2020-09-27 15:34:04

    நாடுகளின் உள்விவகாரங்களில் ஐ.நா தலையிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அதிகாரத் தொனியில் கூறாமல், அவ்வாறு தலையிடாத ஒரு ஐ.நா சப...