• சகித்துக் கொள்ளுமா இந்தியா?

    2020-05-23 21:54:23

    ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்சவுக்கு வாக்களித்த 6.9 மில்லியன் மக்களும், லங்கா ஐ.ஓ.சி நிறுவனத்தின் எரிபொருளை பயன்படுத்துவதைப்...