• நிறுத்தியது பேஸ்புக்  !

    2018-03-06 12:52:07

    பேஸ்புக் நிறுவத்தினால் பரீட்சார்த்த நடவடிக்கையான செயற்பட்டு வந்த எக்ஸ்புளோர் பீட் ( explore feed ) அந்நிறுவனத்தால் நிறுத...