• பயனளிக்காத பயணக்கட்டுப்பாடு

    2021-06-10 22:23:26

    நாளொன்றிற்கான கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தையும் தாண்டியுள்ளதுடன் மரணவீதங்களும் அதிகரித்தவண்ணமேயுள்ளத...