• நாமல் கைது செய்யப்படுவாரா????

    2017-08-19 13:05:52

    நிதி மேசடி விசாரணைப் பிரிவு, உப பொலிஸ் அதிகாரி ஒருவரை அச்சுறுத்திய குற்றத்திற்காக பாராளுமன்ற அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவை கை...