• உடல் வறட்சிக்குரிய நிவாரணம்

    2019-05-22 17:45:53

    அதிகரித்து வரும் புவி வெப்பமயமாதல் பிரச்சனையின் காரணமாக கோடைகாலத்தில் தெற்காசியா முழுவதும் அதிக வெப்பநிலை நிலவுகிறது. இந...