• அமைச்சரானார் நாமல்..!

    2020-08-12 13:47:03

    இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக நாமல் ராஜபக்ஷ நியமிக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.