• இன்றைய வானிலை 

  2022-05-19 07:59:29

  நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை உருவாகிவிடுமென எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு...

 • இன்றைய வானிலை !

  2022-04-28 09:42:59

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப...

 • இன்றைய வானிலை 

  2022-04-04 07:14:14

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப...

 • மாலையில் அல்லது இரவில் மழைக்கான சாத்தியம் !

  2022-04-02 06:54:08

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் பல இடங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய ச...

 • வடக்கைத் தவிர ஏனைய பிரதேசங்களில் மழை !

  2022-03-31 06:38:27

  வடக்கு மாகாணத்தைத் தவிர நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் பல இடங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூட...

 • இன்றைய வானிலை

  2022-03-30 07:07:50

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் பல இடங்களில் பிற்பகல் 2 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் க...

 • பிற்பகலில் சில இடங்களில் மழை

  2022-03-29 06:04:50

  மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய, வடமேல் மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் பொலன்னறுவை, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல இடங்களில்...

 • இன்றைய வானிலை

  2022-03-28 06:35:13

  வடமத்திய, வடமேல், மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பிற்பகல் 2 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது...

 • இன்றைய வானிலை

  2022-03-27 07:36:18

  வடமத்திய, வடமேல், மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல இடங்களில் பி...

 • இன்றைய வானிலை

  2022-03-26 07:32:47

  வடக்கு, வடமத்திய, வடமேல், மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல இடங்...