news-image

ஈரான் ஜனாதிபதியின் விஜயத்தை முன்னிட்டு தலைநகரில்...

23 Apr, 2024 | 03:09 PM
news-image

ஈரானிய ஜனாதிபதி இப்ரஹிம் ரெய்ஸி இலங்கை...

23 Apr, 2024 | 03:05 AM
news-image

காலநிலைசார் சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்துவரும் இலங்கை - ...

22 Apr, 2024 | 09:43 PM
news-image

இலங்கையில் அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் சிவில்...

22 Apr, 2024 | 08:26 PM
news-image

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

22 Apr, 2024 | 01:29 PM
news-image

ஈரான் ஜனாதிபதி பாகிஸ்தான், இலங்கைக்கு விஜயம்

22 Apr, 2024 | 10:04 AM
news-image

கப்பல் மார்க்கமாக இலங்கை வரும் பயணிகளுக்கான...

20 Apr, 2024 | 02:11 PM
news-image

ஈரானிய ஜனாதிபதியின் விஜயம் தொடர்பில் எதிர்ப்பை...

20 Apr, 2024 | 12:05 AM
news-image

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

19 Apr, 2024 | 02:22 PM
news-image

கச்சதீவை பெற்றுக்கொள்ள இந்தியா சர்வதேச நீதிமன்றத்தை...

19 Apr, 2024 | 02:01 AM
news-image

அரசு கட்டமைப்புக்களின் பங்குகளைக் கொள்வனவு செய்ய...

18 Apr, 2024 | 04:30 PM
news-image

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

18 Apr, 2024 | 12:44 PM
news-image

உக்ரைன் போருக்கு இலங்கையர்களை அனுப்பிய ஓய்வு...

18 Apr, 2024 | 12:23 PM
news-image

14 வாரங்களில் 7 இலட்சம் சுற்றுலாப்...

18 Apr, 2024 | 11:56 AM
news-image

22 வயதுக்குட்பட்ட ஆசிய குத்துச்சண்டையில் இலங்கையின்...

18 Apr, 2024 | 12:00 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM