news-image

இலங்கைக்கு நச்சுக் கழிவுகளை இறக்குமதி செய்பவர்கள்...

07 Apr, 2024 | 05:11 PM
news-image

வருடாந்தம் 4 பில்லியன் டொலர் வருமானத்தை...

01 Apr, 2024 | 04:19 PM
news-image

புறக்கோட்டை சந்தையில் சீனாவின் பெரிய வெங்காயம்...

01 Apr, 2024 | 05:57 PM
news-image

இறக்குமதி செய்யப்படும் அரிசி, பெரிய வெங்காயத்தின்...

28 Mar, 2024 | 10:40 AM
news-image

இந்தியாவிலிருந்து முட்டைகளை இறக்குமதி செய்ய அமைச்சரவை...

19 Mar, 2024 | 12:38 PM
news-image

3 கோடி முட்டைகளை இறக்குமதி செய்ய...

23 Feb, 2024 | 12:54 PM
news-image

1,000 வேன்களையும் கார்களையும் இறக்குமதி செய்ய...

23 Feb, 2024 | 11:39 AM
news-image

நாம் வெளிநாட்டிலிருந்து மீனை இறக்குமதி செய்கிறோம்...

31 Jan, 2024 | 11:48 AM
news-image

20 அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தொடர்பில் அடுத்த...

24 Jan, 2024 | 05:36 PM
news-image

இறக்குமதி செய்யப்படும் பால் மாவின் விலை...

14 Jan, 2024 | 10:59 AM
news-image

இறக்குமதி செய்யப்படும்  அரிசிக்கான  வரி ஒரு...

04 Jan, 2024 | 01:02 PM
news-image

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இறைச்சி பொருட்களில் பன்றிக்...

29 Dec, 2023 | 04:15 PM
news-image

விதை உருளைக்கிழங்கு தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட...

29 Dec, 2023 | 10:54 AM
news-image

மருந்து இறக்குமதி, விநியோகத்தில் முன்னேற்றம் -...

25 Dec, 2023 | 08:22 PM
news-image

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பெருந்தொகையான பெரிய வெங்காயம்...

22 Dec, 2023 | 03:25 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM