• விலகினார் அப்ரிடி

    2016-04-04 14:41:35

    இருபதுக்கு 20 ஓவர் கிரிக்கெட் அணித் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக சையிட் அப்ரிடி அறிவித்துள்ளார்.