• இன்றைய வானிலை !

    2019-01-15 10:38:42

    நாட்டின் சில பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு காற்றின் நிலைமை சற்று அதிகரிக்குமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் இன்று காலை வ...

  • இன்றைய வானிலை !

    2018-09-25 10:08:39

    நாட்டின் இன்றைய காலநிலை நிலைவரங்களின் அடிப்படையில் நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மழையுடன் கூடிய காலநிலை நிலவுமென்று...