• இன்று உலக நிமோனியா தினம்

    2018-11-12 20:03:06

    நிமோனியா எனப்படும் நெஞ்சு சளி சார்ந்த நோயை தடுக்க அதற்கான தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்வது தான் நல்லது என அனேக வைத்தியர்கள...

logo