news-image

உலகளாவிய குழப்பங்களுக்கு மத்தியிலும் இலங்கையின் பாதுகாப்பை...

22 Nov, 2023 | 04:47 PM
news-image

சீன ஜனாதிபதியின் விசேட பிரதிநிதிக்கும் ஜனாதிபதிக்கும்...

20 Nov, 2023 | 08:28 PM
news-image

இந்து சமுத்திரம் வெறும் நீர்ப்பரப்பு அல்ல...

11 Oct, 2023 | 06:44 PM
news-image

இந்து சமுத்திரம் மற்றும் தென் பசுபிக்...

19 Sep, 2023 | 05:06 PM
news-image

நாடுகள் நீண்டகால ஒப்பந்தங்களை மீறும்போது நம்பிக்கைக்கு...

16 May, 2023 | 09:37 PM
news-image

இந்து சமுத்திரப் பிராந்திய நாடுகளுக்கான விசேட...

16 May, 2023 | 02:18 PM
news-image

எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய உலகளாவிய பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதற்கு...

20 Dec, 2022 | 05:25 PM
news-image

இந்து சமுத்திர கடலுக்கடியிலான இணைய கேபிள்...

09 Dec, 2022 | 03:05 PM
news-image

இந்து சமுத்திரத்தில் இலங்கையுடன் கூட்டாண்மையுடன் செயற்படுகின்றோம்...

08 Oct, 2022 | 06:56 PM
news-image

இந்து சமுத்திரத்தில் போதைப்பொருள், ஆயுத வியாபாரம்...

21 Mar, 2022 | 12:17 PM
news-image

தியாகோ காசியா தொடர்பான இந்தியாவின் நிலைப்பாடு...

16 Jul, 2021 | 10:07 PM
news-image

'' இந்து சமுத்திரம் முழுமையாக பாதிக்கப்படும்...

07 Jun, 2021 | 09:49 PM
news-image

இராணுவ மயமாகும் இந்துசமுத்திரப் பிராந்தியம்

07 Jun, 2021 | 08:31 PM
news-image

இந்து சமுத்திர பாதுகாப்பும் சிறு இன...

31 May, 2021 | 05:49 PM
news-image

நாடு சூறையாடப்படுவதை தடுப்பதற்கு தேசிய ரீதியில்...

25 Oct, 2020 | 05:00 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM