• சுஷ்மா இலங்கை வந்தார்

    2016-02-05 14:58:05

    உத்­தி­யோ­க­பூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்­கொண்டு இந்­திய வெளி­வி­வகார அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் இன்று பகல் இலங்கையை வந்தடைந்தார்...

  • இன்று வருகிறார் சுஷ்மா சுவராஜ்

    2016-02-05 08:16:22

    உத்­தி­யோ­க­பூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்­கொண்டு இந்­திய வெளி­வி­வகார அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் இன்று வெள்ளிக்கி­ழமை இலங்கை வரு­...