news-image

இடைக்கால ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ரணிலுக்கு 13...

09 Feb, 2023 | 04:38 PM
news-image

இடைக்கால ஜனாதிபதி தெரிவிற்கான வாக்களிப்பு நிறைவு...

20 Jul, 2022 | 12:27 PM
news-image

இடைக்கால ஜனாதிபதி தெரிவிற்கான வாக்கெடுப்பு ஆரம்பம்...

20 Jul, 2022 | 11:54 AM
news-image

மும்முனைப் போட்டி ! வெல்லப்போவது யார்...

19 Jul, 2022 | 07:12 PM
news-image

ஆதரவளித்தால் சிறுபான்மை தேசிய இனங்களின் பிரச்சினைகளுக்கான...

18 Jul, 2022 | 10:21 PM
news-image

இடைக்கால ஜனாதிபதி தெரிவுக்கான அரசியலமைப்பு விதி

16 Jul, 2022 | 02:05 PM
news-image

இடைக்கால ஜனாதிபதி பதவியை ஏற்கத் தயார்...

15 Jul, 2022 | 10:29 AM
news-image

இடைக்கால ஜனாதிபதி தெரிவிற்காக மூவரின் பெயர்கள்...

12 Jul, 2022 | 07:45 PM
news-image

பதில் ஜனாதிபதி, இடைக்கால ஜனாதிபதி தெரிவு...

10 Jul, 2022 | 10:25 PM
news-image

இடைக்கால ஜனாதிபதியாக பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவை...

09 Jul, 2022 | 05:59 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM