• அபிராமி மெகா மால் உன்னோடு கா

    2016-03-25 13:04:19

    நீண்ட நாட்களுக்குப்பிறகு ஒரு முழுநீள நகைச்சுவைப்படத்தில் நடிப்பது மனதிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

  • உன்னோடு கா

    2016-01-13 15:42:07

    நடிகர் ஆரிக்கு 2016 ஆம் ஆண்டின் துவக்கமே மிக பிரகாசமாய் இருக்கிறது. ஒரு பாரம்பரியம் உள்ள தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரிக்கும...