news-image

வட மாகாண டைக்வொண்டோ போட்டியில் முல்லைத்தீவு...

24 Apr, 2024 | 02:57 PM
news-image

ஆண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுமா..?!

03 Jan, 2024 | 04:20 PM
news-image

இலங்கையில் 10 சத வீதமான ஆண்களும்...

14 Dec, 2023 | 11:10 AM
news-image

ஆண்களுக்கு ஏற்படும் ஹோர்மோன் சுரப்பிகளின் சமசீரற்ற...

10 Jul, 2023 | 02:30 PM
news-image

புரோஸ்டேட் சுரப்பியின் வீக்கத்துக்கான நவீன சிகிச்சை!

20 Mar, 2023 | 03:53 PM
news-image

47 ஆவது மைலோ பாடசாலைகள் நீச்சலில்...

14 Dec, 2022 | 10:46 AM
news-image

கற்பனையை விட்டுவிடுங்கள்!

30 Nov, 2022 | 02:00 PM
news-image

ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிக தூக்கம்...

19 Jul, 2022 | 07:07 PM
news-image

ஆண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுமா..?

16 Jul, 2022 | 11:13 AM
news-image

ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்கு ஆதரவாக முகத்தை மூடி...

26 May, 2022 | 11:15 AM
news-image

இலங்கையில் எட்டு பெண்களில் ஒருவருக்கு மார்பகப்...

11 Oct, 2021 | 05:20 PM
news-image

ஆண்கள் கால்பந்தாட்டத்தில் பிரேஸிலுக்கு மீண்டும் தங்கம்..!

08 Aug, 2021 | 05:57 PM
news-image

பெண்களையே அதிகளவில் பாதிக்கும் நுரையீரல் புற்றுநோய்!

30 Jul, 2020 | 10:23 AM
news-image

பெண்களைவிட ஆண்களை அதிகளவில் பாதிக்கும் உடற்பருமன்

22 Jul, 2020 | 07:41 PM
news-image

ஆண்களின் மலட்டுத்தன்மையை குணப்படுத்த புதிய சிகிச்சை!

18 Jul, 2020 | 09:44 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM